Piektdiena, 9. decembris

Pētījums ir veltīts atsevišķam mūsdienīgas un efektīvas politiskā pārstāvniecības jautājumam un īpaši – parlamentārajai dimensijai. Pētījumā analizēta Eiropas Savienības valstu pieredze, veikta padziļināta teorētiska analīze par diasporas parlamentāro pārstāvniecību demokrātijas teoriju skatījumā, kā arī veikts līdz šim nebijis oriģināls empīrisks pētījums Latvijā.

11.01.15

Diasporas politiskā pārstāvniecība Latvijā un Eiropas Savienībā: parlamentārā dimensija, Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centrs, 2015. gada janvāris.

DIaspora

1_DMPC_parstavnieciba_fin_300115.pdf

http://www.diaspora.lu.lv/petijumi/