Trešdiena, 8. decembris

Starptautisko pētījumu centrs analizē dominējošās tendences mūsdienu starptautiskajā sistēmā un to ietekmi uz Latvijas iekšpolitiku un ārpolitiku, vērtē Latvijas demokrātijas procesus kā valsts ilgtermiņa attīstības pamatu, kā arī veicina augsta līmeņa starptautiskās politikas diskusijas Latvijā, lai palīdzētu uzlabot politiskā procesa kvalitāti un celtu Latvijas prestižu starptautiskajā zinātniskajā apritē.

Mūsu darbības virzieni

Iesaistām savā darbā Latvijas pētniekus, lai nodrošinātu intelektuālā potenciāla koncentrēšanos Latvijai būtisku pētījumu veikšanai.

Veicam starpdisciplinārus pētījumus.

Publicējam pētījumu rezultātus, lai padarītu tos iespējami plaši publiski pieejamus, veicinātu sabiedrības interesi un zināšanas par Latvijas attīstībai būtiskiem starptautiskās politikas jautājumiem, kā arī stiprinātu saikni starp politikas pētniekiem un politikas formulētājiem.

Organizējam konferences, seminārus un diskusijas, lai veicinātu augsta līmeņa drošības politikas diskusijas Latvijā un vairotu Latvijas ekspertīzi.